Web sitemizdeki çerezleri (cookie) Google Analytics işlemleri için kullanıyoruz. Kabul ediyorsanız sağ üst köşedeki kapat düğmesine tıklayın.

Fatoş Altınbaş Sarıgül: Popüler kültür algılarımızla oynuyor

İstanbul

Dr. Öğr. Üyesi Fatoş Altınbaş Sarıgül’ün yeni kitabı yayınlamdı. Kitapta, popüler kültür olgusu üzerinden modern zaman toplumunun inşası ve batı kültürünün algılarla oynayarak insanların nasıl homojenleştirildiği anlatılıyor.


Akademisyenliği yanında toplumsal çalışmaları ve sanata olan ilgisiyle de bilinen Dr. Öğr. Üyesi Fatoş Altınbaş Sarıgül’ün modern dünyada değişen sosyal yaşam formlarını ele aldığı “Popüler Kültür Nedir Ne Değildir?” adlı kitabı yayımlandı.

Altınbaş Üniversitesi’nde 5 yıldır popüler kültür dersi veren Dr. Öğr. Üy. Sarıgül, kitabında tüm insan yaşamını etkileyen bir kavram olarak ele aldığı popüler kültürle, farklı yerel kültürlere ait insan kitlelerinin gazete, dergi, radyo, televizyon ve internetle ortak bir ağa dahil olduklarını ve bu ağdan farkında olmadan aynı haber, gösteri, şov, davranış biçimi, dil, terbiye ve görgüyle bir kültür bombardımanına tutulduklarına işaret ediyor.

“BUGÜNÜN GERÇEKLİĞİ ÜRETİLMİŞ SİMÜLASYON MODELLERİNE DAYANIYOR”

Altınbaş Üniversitesi Yayınları’ndan çıkan yeni kitabı hakkında bilgi veren Sarıgül, “Kitabımda popüler kültürün tarihsel ve sosyo-kültürel gelişimi ve evrimini yazdım. Medya dolayımı olmadan var olması mümkün olmayan popüler kültürü taşıyan medya araçlarını da tek tek ele alarak ve tarihsel bir bağlam içerisinde popüler kültürü anlatmaya çalıştım” dedi.

Bugünün dünyasında sosyal medya, reklamlar ve iletişim ağları sayesinde binlerce kültür öğesine maruz kalındığını belirten Sarıgül, bu durumun Türkiye ve dünya genelinde tüm toplumları etkilediğini belirterek, “Bir ülkenin teknolojik donanımına ve gelişmişlik seviyesine bağlı olarak, o ülkenin toplumunu etkileyen popüler kültür öğeleri değişkenlik gösterir. Mesela Çin yıllarca interneti sınırlayarak, halkını baskın batı kültürünün etkisinden korumaya çalıştı. Bunun sebebi kültürel bir homojenleşmeyi engellemekti. Buna rağmen bugün Çin’e gittiğimizde tüm tüketim alışkanlıklarının batı taklidi olduğunu görürüz. Dolayısıyla bunu engellemek çok da kolay değil” ifadelerini kullandı.

“Kitabımda popüler kültür olgusu üzerinden modern zaman toplumunun inşası ve batı kültürünün algılarımızla oynayarak hepimizi nasıl homojenleştirdiğini anlattım” diyen Fatoş Altınbaş Sarıgül, “Bu yolla oluşturulan çok geniş pazar ve kapitalizmi besleyen tüketim alışkanlıklarını nasıl edindiğimizin farkına varmalıyız. Bugün gerçeklik algısı, aklın ilkelerine değil, üretilmiş simülasyon modellerinin yarattığı gerçeklik algısına göre inşa edilmekte. Popüler kültür de işte bu üretilmiş modelin ortaya koyduğu bir tarihsel kültür modelidir” şeklinde konuştu.